logotipo sito

AVISO LEGAL

1. AVISO LEGAL E CONDICIÓNS DE USO

Eu podo garantir que vostede está en un espazo 100 % seguro, para facer isto, ten que saber:

1.1. DATOS IDENTIFICATIVOS DO RESPONSABLE

Como se indica na normativa vixente, eu informar que:

O meu nome da empresa é: BICICLETA de montaña Verín
O meu domicilio social está situado en CALLE MANUEL PEREIRA, 20, BAIXO 32003 OURENSE

Correo electrónico: INFO@SITODELVALLE.COM

A miña actividade social é: andar en Bicicleta Club

1.2. FINALIDADE DA PÁXINA WEB.

Os servizos prestados polo responsable do sitio web son as seguintes:

Terapias Naturais

1.3. USUARIOS:

O acceso e/ou uso deste sitio web atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde devandito acceso e/ou uso, estes termos de uso, con todo, polo mero uso do sitio web non significa que o inicio de emprego/comercial.

1.4. USO DO SITIO WEB E CAPTURAR INFORMACIÓN:
1.4.1 USO DO SITIO WEB

A páxina web https:/sitodelvalle.com/ na (web) ofrece acceso a artigos, información, servizos e datos (en adiante, "contido") que a propiedade de Sito do Val. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do sitio web.

O USUARIO comprométese a facer uso adecuado dos contidos ofrecidos a través da súa páxina web e a modo de exemplo, pero non limitación, non usar:

(a) engajar-se en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública;
(b) difundir contidos ou propaganda de un racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, apoloxía do terrorismo ou de dereitos humanos;
(c) causar danos físicos e lóxicos dos sistemas da web, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros físico ou lóxico sistemas que son capaces de causar os danos anteriormente mencionados;
(d) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

Sito del Valle resérvase o dereito de retirar todos os comentarios e achegas que violan o respecto pola dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobo, racistas, pornográficos, que o intento contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, na súa opinión, non son axeitados para a súa publicación.

En calquera caso, Situado no Val non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través do blog ou outras ferramentas de participación que pode ser creado, segundo se recolle na normativa de aplicación.

1.4.2 CAPTURAR INFORMACIÓN

Formulario de contacto, onde o USUARIO deberá cubrir o campo de correo electrónico, suxeito, e do nome.
Formulario de inscrición, enchendo o USUARIO os campos obrigatorios para a inscrición o sitio web coa campos de nome e correo-e
Forma de venda, enchendo o USUARIO o necesario campos para a venda, con campos nome, correo electrónico, enderezo e DNI.
Cookies de seguimento, de acordo coas seguintes regras
Navegación e Enderezo IP: mentres que a navegación neste sitio web, o usuario ofrece automaticamente o servidor web con información relacionada co seu enderezo IP, data e hora de acceso, o hiperenlace, que foi devolto a eles, o seu sistema operativo e navegador utilizado.
Non obstante o anterior, os usuarios serán capaces de cancelar en calquera momento dos servizos prestados polo Sitio do Val ou dos datos facilitados polo USUARIO, en cumprimento da normativa vixente sobre Protección de Datos. Tamén, cando se rexistrar para o sitio web, ou para facer un comentario ou facer unha compra a partir de calquera das súas páxinas e/ou servizo, o usuario deste xeito acordo:

O tratamento dos seus datos persoais no ámbito de WordPress segundo as súas políticas de privacidade.
O acceso Web do Val de datos, de acordo coa infraestrutura de WordPress, ten que o usuario para proporcionar ben para a subscrición do sitio web para calquera consulta usando o formulario de contacto.
Ademais, informámoslle de que os nosos usuarios a información está protexida segundo a nosa POLÍTICA de PRIVACIDADE.

Para activar unha sinatura, formulario de contacto ou comentario, o usuario entende e acepta que:

Desde o momento en que se pon a súa sinatura, ou o acceso a calquera servizo de pago, Situado no Val teñen acceso a

a: Nome e correo-e, ou outros datos necesarios, constituíndo un ficheiro co nome de "BLOG", ou no caso de facer unha compra, o que vai ser inscrito o ficheiro de "CLIENTES" para ter acceso a datos de nome, apelidos, correo electrónico, número de identificación, e enderezo completo.

En todo caso Sito del Valle se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, la presentación y configuración de la web https://sitodelvalle.com/ como el presente aviso legal.

2. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

Sito Vale por si mesmo ou como cesionario, é o titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu sitio web, así como dos elementos contidos na mesma (non limitado a, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc), propiedade do Sitio web do Val ou dos seus titulados. Todos os dereitos reservados.

Calquera uso non é previamente autorizado polo Sito del Valle será considerada unha violación grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Está expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización da Sito do Val.

O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade do Sitio web de o Val. Pode amosar só os elementos do sitio web, sen posibilidade de imprimir-los para fóra, copialos ou almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico. O USUARIO deberá absterse de exclusión, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que foi instalado no as páxinas de o Sito do Val.

É estrictamente prohibido para compartir a licenza para o seu uso con máis xente, cada licenza é persoal e non transferible e reserva como moitos civil e penal accións para axudarnos en nome de protexer os nosos dereitos, todo isto baixo a dor de incorrer en delito contra a propiedade intelectual.

3. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E DE RESPONSABILIDADE

Sito del Valle non se fai responsable, en ningún caso, polos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do sitio web – que vai facer para periódica para o mantemento técnicos – así como a transmisión de virus ou programas maliciosos ou prexudiciais nos contidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

4.MODIFICACIÓNS

Sito del Valle resérvase o dereito de facer cambios sen previo aviso que considere axeitadas no seu sitio web, pode cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos ofrecidos a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu sitio web.

5.POLÍTICA DE LIGAZÓNS

Persoas ou entidades que desexen crear ou seguir un hiperenlace dende unha páxina web a outro portal de Internet para o Sitio web do Val que debe presentar as seguintes condicións:

Non se permite a reprodución total ou parcial de calquera dos servizos ou contidos do sitio web sen a previa autorización expresa da Sito do Val.
Non deep-links ou IMG ou de imaxe ligazóns, nin cadros con sitio web MTB Verín sen o seu previo consentimento expreso.
Non vai ser feita manifestacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre a web MTB Verín, ou os servizos ou contidos do mesmo. Excepto aqueles signos que formen parte da mesma hiperligazón, a páxina web na que se estableza non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo, nome, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao Sitio web do Val, agás con autorización expresa de este último.
O establecemento do hiperenlace non implica a existencia de relacións entre o Lugar de o Val e o propietario do sitio web ou portal dende o cal se fixo, nin o coñecemento e aceptación do Sitio web do Val dos servizos e contidos ofrecidos na páxina web ou portal.
Sitio web de o Val non será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web ou portal dende o cal o hiperenlace, nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.
O sitio web do Sitio web de o Val se pode poñer a disposición dos usuarios conexións e enlaces a outros sitios web xestionados e controlados por terceiros. Estas ligazóns teñen o único función de facer máis doado para os usuarios a busca de información, contidos e servizos en Internet, pero en ningún caso considerarse unha suxestión, recomendación ou invitación para a visita-los.
Sito del Valle non vender ou dirixe, ou controla previamente, nin propios os contidos, servizos, informacións e datos dispoñibles en tales sitios.
Sito Val asume ningunha responsabilidade de calquera natureza, ou indirectamente ou indirectamente, por danos de calquera tipo derivados do acceso, mantemento, uso, calidade, licitude, fiabilidade e utilidade dos contidos, informacións, comunicacións, opinións, eventos, produtos e servizos encontrados ou ofrecidos nos sitios web non xestionados por Sito del Valle e que poden acceder a través do Sitio web do Val.

6. DEREITO DE EXCLUSIÓN

Sito del Valle resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo, na súa petición propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que violación destas Condicións Xerais de Uso.

7. VISIÓN xeral

Sito Val proseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu sitio web, exercitando todas as civil e penal accións que poidan corresponder en dereito.

8. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

Sito Val de maio, en calquera momento, modificar as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A validez destas condicións debe ser segundo a súa exposición e son válidas ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

9. RECLAMACIÓNS E DÚBIDAS

Sito Val informes que existen formularios dispoñibles para os usuarios e os clientes poden enviar un correo electrónico a info@sitodelvalle.com indicando o seu nome e apelidos, o servizo ou produto adquirido e indicando as razóns para a súa solicitude.

gl_ESGalego
Saltar ao contido